** Per tal de validar les sol·licituds de beques serà imprescindible disposar de:

  1. IDALU (identificador d’alumne) a través de l’escola, matrícula, qualificacions
  2. Número de PIN. Aquest us facilitarem nosaltres un cop ens informeu del IDALU

L'identificador de l'alumne és el número d'inscripció al Registre d'alumnes de Catalunya (RALC), que s'assigna (de manera única) a un alumne quan fa la primera matrícula en centres educatius públics i privats d'ensenyaments reglats no universitaris que desenvolupen l'activitat a Catalunya. El podem trobar:

Un cop tinguem l’IDALU, us haureu de posar en contacte amb nosaltres i us proporcionarem un PIN que també necessitareu per tal de iniciar el tràmit de sol·licitud de L'identificador de l'alumne és el número d'inscripció al Registre d'alumnes de Catalunya (RALC), que s'assigna (de manera única) a un alumne quan fa la primera matrícula en centres educatius públics i privats d'ensenyaments.

Quan disposeu de IDALU i PIN ja podreu entrar a la web de Vacances , on s'hi recull tota la informació actualitzada sobre la Campanya de Vacances d'Estiu de l’Ajuntament de Barcelona: https://www.barcelona.cat/vacances/.

Per sol·licitar la beca entra busca en el cercador ens hi trobareu per CLUB ESPORTIU FABRA I COATS amb el codi de l'activitat 090301CAS02 (casal infantil i juvenil) i 090301CAS01 (casal junior).