Inscripcions Casal d’Estiu 2024- CE Fabra i Coats
FORMULARI D'INSCRIPCIÓ TANCAT
CASAL D'ESTIU 2024

** Per tal de validar les sol·licituds de subvencions serà imprescindible disposar de:

  1. Certificat digital (IdCat mòbil o superior (DNI e-, etc.).
  2. Qualificacions (notes), matrícula o contactar amb el vostres centre educatiu

L'identificador de l'alumne és el número d'inscripció al Registre d'alumnes de Catalunya (RALC), que s'assigna (de manera única) a un alumne quan fa la primera matrícula en centres educatius públics i privats d'ensenyaments reglats no universitaris que desenvolupen l'activitat a Catalunya. El podem trobar:

Quan disposeu de IdCat mòbil i IDALU ja podreu entrar a la web de Vacances , on s'hi recull tota la informació actualitzada sobre la Campanya de Vacances d'Estiu de l’Ajuntament de Barcelona:
https://www.barcelona.cat/vacances o https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20220001521

El termini de tramitació es del 02/04/24 al 03/05/24 ambdós inclosos.

Prèviament a la sol·licitud de la subvenció haureu de fer la inscripció al casal i en el correu de confirmació de tràmit us detallarem el codi de l’activitat que necessitareu per completar formulari de la subvenció.