Protecció de Dades i Drets d’Imatge
Club Esportiu Fabra i Coats

Responsable: CLUB ESPORTIU FABRA I COATS C.I.F.: G65966657
Adreça: C/. Sant Adrià, 33-35 local – 08030 Barcelona Correu Electrònic: contacte@cefabraicoats.cat

En nom de CLUB ESPORTIU FABRA I COATS l’informem que les dades de caràcter personal recollides, seran incorporades a un fitxer sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat de gestionar la seva fitxa d’Alumne, oferir el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si CLUB ESPORTIU FABRA I COATS està tractant les seves dades personals, i podrà accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Així mateix, la Pàgina Web de CLUB ESPORTIU FABRA I COATS publica informació actualitzada de les seves activitats. En aquesta Pàgina web es poden trobar imatges de persones en què apareguin individualment o en grup.

D’acord igualment, amb la Llei 5/1982, del 5 de maig d’aquest mateix any, sobre el dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge CLUB ESPORTIU FABRA I COATS, demana el consentiment del sotasignat per poder utilitzar fotografies en les quals aquest sigui clarament identificable, per poder ser exposades a la Pàgina Web del centre.